086-21-51981227 [email protected]

Một hệ thống nhãn kệ điện tử (ESL) được sử dụng bởi các nhà bán lẻ để hiển thị giá sản phẩm trên kệ. Giá sản phẩm được tự động cập nhật bất cứ khi nào giá được thay đổi từ máy chủ điều khiển trung tâm. Thông thường, các mô-đun hiển thị điện tử được gắn vào cạnh trước của kệ bán lẻ.

Nhãn kệ điện tử (esls) là công nghệ cải tiến và hiện đại mới cho các cửa hàng bán lẻ gạch và vữa. với mối đe dọa cạnh tranh trực tuyến và xu hướng thay đổi, giờ đây hơn bao giờ hết, bạn cần esls để tồn tại và bước vào buổi bình minh của kinh doanh bán lẻ mới.