086-21-51981227 [email protected]

Crystal Code có thể cung cấp các nhãn dán hoạt hình đặc biệt cho trẻ em. Tất cả các vật liệu đều không độc hại, rất an toàn cho trẻ em.

Và chúng tôi áp dụng chất kết dính có thể tháo rời cho nhãn dán, rằng miếng dán dễ dàng bóc ra mà không có dư lượng còn lại và có thể được tái sử dụng.

Kỹ thuật in chất lượng cao của chúng tôi có thể cung cấp in đầy đủ màu sắc cho nhãn dán để làm cho nhãn dán hấp dẫn hơn đối với trẻ em.