086-21-51981227 [email protected]

Thời gian cho nhãn nhiệt trực tiếp?

Làm thế nào để thay đổi vật liệu nhãn có thể giảm chi phí, cải thiện tính bền vững và tăng cường OEE Nếu bạn sử dụng máy in nhiệt cho ...
Đọc thêm

Giải pháp dán nhãn và mã hóa cho ngành công nghiệp rượu vang

Ngành công nghiệp rượu vang phải đối mặt với sự thay đổi sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng. Những người sành rượu ngày nay đòi hỏi sự minh bạch, cũng ...
Đọc thêm

Ghi nhãn mã vạch cho các trường hợp vận chuyển

Bạn có cần áp dụng nhãn mã vạch GS1 cho nhiều mặt trong các trường hợp vận chuyển của mình không (thường là để tuân thủ ...
Đọc thêm